1. Zamówienia można składać przez Sklep zakładając konto, dodając broń do koszyka, a następnie wybierając sposób płatności i dostawy lub poprzez e-mail: biuro@olimp-arms.com i telefon: 505-006-586.

Po złożeniu zamówienia Prosimy o przesłanie na adres e-mail: biuro@olimp-arms.com - skan lub zdjęcie Zaświadczenia Uprawniającego Do Nabycia Broni "Promesa". W wiadomości Proszę podać numer ogłoszenia z naszego sklepu (np. *439*, *777*) - numer telefonu kontaktowego, adres dostawy jeżeli jest inny niż na promesie.

W przypadku zamówienia amunicji Prosimy o przesłanie na adres e-mail: biuro@olimp-arms.com - skan lub zdjęcie Legitymacji Posiadacza Broni -dwie stron główne (tam gdzie znajduje się zdjęcie, adres, nr legitymacji oraz strony z wpisaną bronią w zamawianym kalibrze. Dodatkowo proszę podać numer i serię dowodu osobistego kupującego i organ wydający oraz numer telefonu kontaktowego.

2. Po otrzymaniu zamówienia, na podstawie danych zawartych w "Promesie"- sporządzamy ZAMÓWIENIE i wysyłamy je kupującemu za pośrednictwem poczty email.

3. Broń rezerwujemy dla kupującego na okres 5 dni licząc od daty złożenia  ZAMÓWIENIA.

Na wpłatę czekamy 5 dni.

4. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówiona broń należy do Kupującego i jest oznaczana na stronie jako ZAREZERWOWANA do czasu odbioru lub dostarczenia broni, albo w ogóle wycofana z oferty sklepu.

5. Gdy nadchodzi termin dowozu kontaktujemy się (2-3 dni wcześniej) telefonicznie z kupującym i uzgadniamy szczegóły dowozu.

6. W momencie dostawy Klient otrzymuje broń razem z fakturą (data na fakturze zgodna z dniem  zakończenia dostawy broni), która umożliwia terminową rejestrację broni w swoim WPA.

7. W przypadku dodatkowych pytań, zmiany formy płatności, przedłużenia rezerwacji Prosimy o kontakt po złożeniu zamówienia:

e-mail: biuro@olimp-arms.com

tel. +48 505-006-586